Anket Sonuçları

Bilimsel Program
  Ortalama Başarı Yüzdesi
Sözel Sunumların Süresi 3,95 79%
Kısa Sözel Sunumların Süresi 3,55 71%
E-Poster Sunumların Süresi 3,95 78%
Davetli Sempozyumların Süresi 3,95 78%
Davetli Sempozyumların Bilimsel Yeterliliği 3,72 73%
Davetli Sempozyumların Konu Seçimi 3,68 72%
Kongre Ana Başlıklarının Seçimi 3,91 77%
Yurtdışı Davetli Sempozyum Konuşmacılarının Seçimi 3,65 72%
Yurtiçi Davetli Sempozyum Konuşmacılarının Seçimi 3,58 70%
Bildirilerin Bilimsel Yeterliliği 3,26 64%
Kongre Açılış Töreni 3,67 71%
Kongre Kapanış ve Ödül Töreni 3,50 67%
Genel Olarak Kongre Bilimsel İçeriği 3,59 71%
Organizasyon ve Kongre Yeri Seçimi
Kongre Yeri Seçimi 3,18 63%
Kongre Tarih Seçimi 3,70 74%
Kongrenin Duyurulması 4,29 85%
Duyuru İçeriği ve Yeterliliği 4,14 82%
Web Sitesinin Yeterliliği 4,06 81%
Basılı Materyal Tasarımı 3,57 71%
Yönlendirmeler 3,72 74%
Salon Kapı Karşılama Görevlileri 3,74 74%
Mikrofon Tutan Görevliler 4,06 81%
Görüntü Kalitesi 4,02 80%
Sunu Personeli Yeterliliği 4,03 80%
Ses Kalitesi 4,09 81%
Sunum Teslim Sistemi 4,29 85%
Slayt Odası Görevlileri 4,22 83%
Simultane Sistem Kalitesi ve Yeterliliği 3,92 76%
Rezervasyon Yapmadaki Kolaylık 3,67 72%
Ödeme ve Muhasebe İşlemleri 3,67 73%
Kayıt İşlemlerinin Hızı ve Problemsizliği 3,77 74%
Kayıt Görevlileri Bilgilendirme Yeterliliği 3,79 75%
Organizasyon Firma Personelinin İlgisi 3,70 72%
Genel olarak Organizasyon Firması Hakkındaki Görüşünüz 3,57 71%
Konaklama, İkramlar ve Ulaşım
Çay-Kahve İkramı 3,92 77%
Yemek Kalitesi 3,74 73%
Servis Kalitesi 3,71 73%
Oda Kalitesi 3,90 77%
Resepsiyon Görevlileri 3,80 74%
Transferdeki Araç Kalitesi 3,82 70%
Transferdeki Şoförün Tutumu 4,00 72%
Transfer Saatlerinin Düzeni 3,79 68%
Genel
Genel Olarak Kongre Hakkında Düşünceleriniz 3,61 71%
Burkon Turizm ve Kongre 2017 ©