شرکت کنندگان محترم
پانزدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۵-۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۴-۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶) توسط انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی در آنتالیا برگزار خواهد شد. از اینکه شما را در این همایش می بینیم بسیار خرسندیم.

ورزش یکی از اموری است که در حیطه هایی مختلف فردی و اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، اقتصاد، رسانه ها گروهی و... در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف علاقه بخش خصوصی و عموم مردم را به خود جلب نموده است. افزایش علاقه و سطح آگاهی در زمینه ورزش منجر به تجدید نظر مستمر در زمینه علمی و فن آوری ها شده است تا محققین با اتكاء به تكنولوژي نوين، در راستای تامین نیازها، انتظارات و نوآوری ها در زمینه های مختلف علوم ورزشی؛ به تولید دانش علمی سرعت بخشیده و با حضور در همایش های علمی؛ جهت هم اندیشی و تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی، باعث تسریع تبادل نظر، بحث و بررسی و اشتراک گذاری اطلاعات مختلف بین سازمان های مربوطه در ورزش گردند.

انتظار می رود که در کنگره بین المللی علوم ورزشی امسال بیش از 1000 پژوهشگران برجسته، اعضای علمی و اجرایی خانواده ورزش، مدیران و دست اندرکاران داخلی و خارجی حضور بهم رسانند. از محورهای این کنگره که دارای یک ساختار چند محوره علوم ورزشی می باشد " علم تمرین "، "دبیری تربیت بدنی"، " بهداشت ورزشی و سلامت"، "روانشناسی ورزشی "، " مدیریت و برنامه ریزی ورزشی" و " اقتصاد و گردشگری ورزشی" می یاشد. هم‌چنین در چارچوب این همایش، نشست‌های جانبی در قالب کارگاه‌های علمی – تخصصی،کرسی‌های نظریه پردازی، چالش‌ها و علوم اجتماعی ورزشی برگزار خواهد شد.

با آرزوی دیدار شما در این گردهمایی عظیم ورزشی در تاریخ ۱۵-۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ در آنتالیا ...

با احترام،
پروفسور محمد گونای
رئیس کنگره

 

شرکت کنندگان محترم
پانزدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۵-۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۴-۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶) توسط انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی در آنتالیا برگزار خواهد شد. از اینکه شما را در این همایش می بینیم بسیار خرسندیم.

ورزش یکی از اموری است که در حیطه هایی مختلف فردی و اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، اقتصاد، رسانه ها گروهی و... در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف علاقه بخش خصوصی و عموم مردم را به خود جلب نموده است. افزایش علاقه و سطح آگاهی در زمینه ورزش منجر به تجدید نظر مستمر در زمینه علمی و فن آوری ها شده است تا محققین با اتكاء به تكنولوژي نوين، در راستای تامین نیازها، انتظارات و نوآوری ها در زمینه های مختلف علوم ورزشی؛ به تولید دانش علمی سرعت بخشیده و با حضور در همایش های علمی؛ جهت هم اندیشی و تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی، باعث تسریع تبادل نظر، بحث و بررسی و اشتراک گذاری اطلاعات مختلف بین سازمان های مربوطه در ورزش گردند.

انتظار می رود که در کنگره بین المللی علوم ورزشی امسال بیش از 1000 پژوهشگران برجسته، اعضای علمی و اجرایی خانواده ورزش، مدیران و دست اندرکاران داخلی و خارجی حضور بهم رسانند. از محورهای این کنگره که دارای یک ساختار چند محوره علوم ورزشی می باشد " علم تمرین "، "دبیری تربیت بدنی"، " بهداشت ورزشی و سلامت"، "روانشناسی ورزشی "، " مدیریت و برنامه ریزی ورزشی" و " اقتصاد و گردشگری ورزشی" می یاشد. هم‌چنین در چارچوب این همایش، نشست‌های جانبی در قالب کارگاه‌های علمی – تخصصی،کرسی‌های نظریه پردازی، چالش‌ها و علوم اجتماعی ورزشی برگزار خواهد شد.

با آرزوی دیدار شما در این گردهمایی عظیم ورزشی در تاریخ ۱۵-۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ در آنتالیا ...

با احترام،
پروفسور محمد گونای
رئیس کنگره

 

Burkon Turizm ve Kongre 2017 ©