فرم ثبت نام

هزینه ثبت نام در کنگره
   نوع ثبت نام
تا تاریخ ۶ اکتبر و قبل از آن
بعد از ۶ اکتبر
   پروفسور، دکترا
450 TL
550 TL
   دانشجو
225 TL
275 TL
اعضای انجمن علوم ورزشی (با تخفیف)
335 TL
405 TL
TUBED اعضای انجمن (با تخفیف)
415 TL
505 TL
اعضای انجمن طب ورزشی (با تخفیف)
415 TL
505 TL
   شرکت روزانه
175 TL
250 TL
- 2017
   هزینه همراه ( همسر و فرزندان )
175 TL
200 TL

اطلاعات ثبت نام

 • شرکت در جلسات علمی در هزینه ثبت نام گنجانده شده است.
 • از شرکت کنندگان که در هتل برگزاری همایش اقامت ندارند؛ روزانه مبلغ ۸۰ لیر به عنوان هزینه استفاده و شرکت در همایش دریافت خواهد شد.
 • دانشجویان شرکت کنندگان در کنگره ملزم به ارائه برگه دانشجویی از موسسات آموزشی خود می باشند. برگه دانشجویی ابراز شده می بایست به روز (در ماه نوامبر) باشد.
 • شرکت کنندگان حق استفاده از یک تخفیف را دارند. شرکت کنندگانی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند نمی خواهد از این تخفیفات بهره مند شوند.

انصراف از ثبت نام و نحوه بازپرداخت وجه

 • تغییرات و تقاضای انصراف از ثبت نام باید به صورت کتبی به دبیرخانه همایش ارائه گردد.
 • در صورت انصراف از ثبت نام  تا تاریخ ۱۵سپتامبر ۲۰۱۷ کل هزینه پرداخت شده مسترد خواهد شد.
 • در صورت انصراف از ثبت نام  تا تاریخ ۱۵اکتبر ۲۰۱۷؛ ۵۰% هزینه پرداخت شده مسترد خواهد شد.
 • انصراف از ثبت نام  بعد از تاریخ ۱۵اکتبر  ۲۰۱۷ امکان پذیر نبوده و فقط امکان تغییر نام شرکت کنندگان وجود خواهد شد.

هزینه اقامت در هتل برگزاری همایش

در هتل اقامت خواهم کرد

رزرو محل اقامت       در اتاق شماره اقامت دارد.


در هتل اقامت نخواهم کرد ( شرکت روزانه در همایش)

شرکت کنندگانی که مایل به اقامت متفاوتی از نوع ذکر شده در ذیل می باشند می بایست با مسئول ثبت نام آقای مراد نانه (proje2@burkon.com با 444 9 443) تماس بگیرید. برای قیمت هر شب از قیمت های ذیل تقسیم بر ۳ خواهد شد.
PAPİLLON ASKA LARA HOTEL (قیمت اقامت ۳ شب)
اتاق تک نفره 645 TL
اتاق دو نفره برای هر نفر 510 TL
اتاق سه نفره برای هر نفر 450 TL
اتاق چهار نفره برای هر نفر 420 TL
مسافر - ۱ / اسم و فامیل
مسافر - ۲ / اسم و فامیل
مسافر - ۳ / اسم و فامیل
مسافر - ۴ / اسم و فامیل

اطلاعات محل اقامت


 • افرادی که مایل به اقامت در اتاق یک نفره نیستند، خودشان ملزم به پیدا کردن همراهان خود بوده و این اطلاعات می بایست پیش از انجام رزرواسیون هتل در فرم مربوطه ابراز گردد.
 • بسته اقامت ۳ شب؛ شامل ورود به هتل ۱۵نوامبر ۲۰۱۷ و خروج در ۱۸نوامبر۲۰۱۷.
 • در اتاقهای سه نفره؛ تخت سوم به شکل مبل تخت خواب شو می باشد. اتاق چهار نفره به شکل اتاق خانوادگی بوده و به تعداد محدود موجود بوده و به متقاضیان اولیه داده شده است.
 • سیستم اقامت در هتل، شامل همه وعده های غذایی در بوفه سلف سرویس و نوشیدنی ها می باشد.
 • برای شرکت کنندگانی که در هتل کنگره اقامت دارند هزینه ترانسفر به صورت رفت و برگشت ۶۰ لیر می باشد.

نحوه لغو اقامت و شرایط بازپرداخت وجه

 • درخواست لغو و یا تغییرات مربوط به رزرواسیون محل سکونت باید به صورت کتبی به دبیرخانه کنگره اطلاع داده شود.
 • در صورت انصراف از ارائه مقاله تا تاریخ ۱۵سپتامبر ۲۰۱۷ کل هزینه پرداخت شده مسترد خواهد شد.
 • در صورت انصراف از ارائه مقاله تا تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷؛ ۵۰% هزینه پرداخت شده مسترد خواهد شد.
 • انصراف از ارائه مقاله بعد از تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ امکان پذیر نبوده و فقط امکان تغییر نام شرکت کنندگان وجود خواهد شد

EXTERNAL PARTICIPATION DAYS
External Participation Dates : - 2017

نحوه شرکت در کنگره از خارج هتل


 • در سیستم هتل های فراگیر؛ در طول مدت کنفرانس کلیه خدمات در تمام کافه ها و رستوران ها، غذا و آشامیدنی به صورت رایگان ارائه خواهد گردید. بنابراین در زمان ورود به هتل کنترل مشخصات فردی انجام گرفته و از افرادی که از خارج از هتل در کنگره مشارکت خواهند کرد هزینه شرکت روزانه ۸۰ لیر از هر شرکت کننده دریافت خواهد شد. دریافت این هزینه هیچ ارتباطی با انجمن و آژانس برگزار کننده ندارد.

 • External Participation fee must be paid to the organisation secretariat and must be informed to Mr. Murat Nane about the payment. (proje2@burkon.com , 444 9 443)

TRANSFER AND FLIGHT INFORMATION
I want Arrival and Departure Transfers.

Antalya Airport-Congress Hotel round trip transfer fee is 15 Euro, VAT is included.
The price is valid only for the participants who accommodate at the congress hotel.
   
 
Arrival Information

Flight Dates:

Flight Time: Flight Code:
Departure Information
Flight Dates: Flight Time: Flight Code:

PARTICIPATION INFORMATION
  Title / Name & Surname :    
  Institution :    
  Post Adress :
  Office Telephone :    
  Home Telephone :    
  Mobile Telephone :    
  Fax :    
  E-mail :    
  Accompanying
( Wife and Childrens ) :

اطلاعات پرداخت
   کارت اعتباری          حواله بانکی


  Registration Fee : TL

  Accommodation Fee : TL

  External Participation Fee : TL

  Transfer Fee : TL

  Total Fee :  TL


  Installment         TL Please charge my credit card.

  * Installment is available just for Turkish Akbank credit cards. Installment is 3% of the difference.
  * Please select Payment In Advance With Credit Card for your other cards.

Amount of money above has been paid into the bank account which is below the date
Burkon Tourism ve Congress Organization Ltd.Şti.
Ziraat Bank Fevzi Cakmak Branch of, Bursa
TURKISH LIRA ACCOUNT
TL Branch Code :  947
TL Account No : 637641095001 
TL IBAN No : TR 30 0001 0009 4763 7641 0950 01
RECEIVER : Burkon Tourism & Congress Organization Company
EURO ACCOUNT
EURO Branch Code :  947
EURO Account No : 637641095002
EURO IBAN No : TR 03 0001 0009 4763 7641 0950 02
SWIFT Code: TCZBTR2A
Security Code
    Change Image 
  Please write what you see in the picture :


          


فرم ثبت نام

هزینه ثبت نام در کنگره
   نوع ثبت نام
تا تاریخ ۶ اکتبر و قبل از آن
بعد از ۶ اکتبر
   پروفسور، دکترا
450 TL
550 TL
   دانشجو
225 TL
275 TL
اعضای انجمن علوم ورزشی (با تخفیف)
335 TL
405 TL
TUBED اعضای انجمن (با تخفیف)
415 TL
505 TL
اعضای انجمن طب ورزشی (با تخفیف)
415 TL
505 TL
   شرکت روزانه
175 TL
250 TL
- 2017
   هزینه همراه ( همسر و فرزندان )
175 TL
200 TL

اطلاعات ثبت نام

 • شرکت در جلسات علمی در هزینه ثبت نام گنجانده شده است.
 • از شرکت کنندگان که در هتل برگزاری همایش اقامت ندارند؛ روزانه مبلغ ۸۰ لیر به عنوان هزینه استفاده و شرکت در همایش دریافت خواهد شد.
 • دانشجویان شرکت کنندگان در کنگره ملزم به ارائه برگه دانشجویی از موسسات آموزشی خود می باشند. برگه دانشجویی ابراز شده می بایست به روز (در ماه نوامبر) باشد.
 • شرکت کنندگان حق استفاده از یک تخفیف را دارند. شرکت کنندگانی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند نمی خواهد از این تخفیفات بهره مند شوند.

انصراف از ثبت نام و نحوه بازپرداخت وجه

 • تغییرات و تقاضای انصراف از ثبت نام باید به صورت کتبی به دبیرخانه همایش ارائه گردد.
 • در صورت انصراف از ثبت نام  تا تاریخ ۱۵سپتامبر ۲۰۱۷ کل هزینه پرداخت شده مسترد خواهد شد.
 • در صورت انصراف از ثبت نام  تا تاریخ ۱۵اکتبر ۲۰۱۷؛ ۵۰% هزینه پرداخت شده مسترد خواهد شد.
 • انصراف از ثبت نام  بعد از تاریخ ۱۵اکتبر  ۲۰۱۷ امکان پذیر نبوده و فقط امکان تغییر نام شرکت کنندگان وجود خواهد شد.

هزینه اقامت در هتل برگزاری همایش

در هتل اقامت خواهم کرد

رزرو محل اقامت       در اتاق شماره اقامت دارد.


در هتل اقامت نخواهم کرد ( شرکت روزانه در همایش)

شرکت کنندگانی که مایل به اقامت متفاوتی از نوع ذکر شده در ذیل می باشند می بایست با مسئول ثبت نام آقای مراد نانه (proje2@burkon.com با 444 9 443) تماس بگیرید. برای قیمت هر شب از قیمت های ذیل تقسیم بر ۳ خواهد شد.
PAPİLLON ASKA LARA HOTEL (قیمت اقامت ۳ شب)
اتاق تک نفره 645 TL
اتاق دو نفره برای هر نفر 510 TL
اتاق سه نفره برای هر نفر 450 TL
اتاق چهار نفره برای هر نفر 420 TL
مسافر - ۱ / اسم و فامیل
مسافر - ۲ / اسم و فامیل
مسافر - ۳ / اسم و فامیل
مسافر - ۴ / اسم و فامیل

اطلاعات محل اقامت


 • افرادی که مایل به اقامت در اتاق یک نفره نیستند، خودشان ملزم به پیدا کردن همراهان خود بوده و این اطلاعات می بایست پیش از انجام رزرواسیون هتل در فرم مربوطه ابراز گردد.
 • بسته اقامت ۳ شب؛ شامل ورود به هتل ۱۵نوامبر ۲۰۱۷ و خروج در ۱۸نوامبر۲۰۱۷.
 • در اتاقهای سه نفره؛ تخت سوم به شکل مبل تخت خواب شو می باشد. اتاق چهار نفره به شکل اتاق خانوادگی بوده و به تعداد محدود موجود بوده و به متقاضیان اولیه داده شده است.
 • سیستم اقامت در هتل، شامل همه وعده های غذایی در بوفه سلف سرویس و نوشیدنی ها می باشد.
 • برای شرکت کنندگانی که در هتل کنگره اقامت دارند هزینه ترانسفر به صورت رفت و برگشت ۶۰ لیر می باشد.

نحوه لغو اقامت و شرایط بازپرداخت وجه

 • درخواست لغو و یا تغییرات مربوط به رزرواسیون محل سکونت باید به صورت کتبی به دبیرخانه کنگره اطلاع داده شود.
 • در صورت انصراف از ارائه مقاله تا تاریخ ۱۵سپتامبر ۲۰۱۷ کل هزینه پرداخت شده مسترد خواهد شد.
 • در صورت انصراف از ارائه مقاله تا تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷؛ ۵۰% هزینه پرداخت شده مسترد خواهد شد.
 • انصراف از ارائه مقاله بعد از تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ امکان پذیر نبوده و فقط امکان تغییر نام شرکت کنندگان وجود خواهد شد

EXTERNAL PARTICIPATION DAYS
External Participation Dates : - 2017

نحوه شرکت در کنگره از خارج هتل


 • در سیستم هتل های فراگیر؛ در طول مدت کنفرانس کلیه خدمات در تمام کافه ها و رستوران ها، غذا و آشامیدنی به صورت رایگان ارائه خواهد گردید. بنابراین در زمان ورود به هتل کنترل مشخصات فردی انجام گرفته و از افرادی که از خارج از هتل در کنگره مشارکت خواهند کرد هزینه شرکت روزانه ۸۰ لیر از هر شرکت کننده دریافت خواهد شد. دریافت این هزینه هیچ ارتباطی با انجمن و آژانس برگزار کننده ندارد.

 • External Participation fee must be paid to the organisation secretariat and must be informed to Mr. Murat Nane about the payment. (proje2@burkon.com , 444 9 443)

TRANSFER AND FLIGHT INFORMATION
I want Arrival and Departure Transfers.

Antalya Airport-Congress Hotel round trip transfer fee is 15 Euro, VAT is included.
The price is valid only for the participants who accommodate at the congress hotel.
   
 
Arrival Information

Flight Dates:

Flight Time: Flight Code:
Departure Information
Flight Dates: Flight Time: Flight Code:

PARTICIPATION INFORMATION
  Title / Name & Surname :    
  Institution :    
  Post Adress :
  Office Telephone :    
  Home Telephone :    
  Mobile Telephone :    
  Fax :    
  E-mail :    
  Accompanying
( Wife and Childrens ) :

اطلاعات پرداخت
   کارت اعتباری          حواله بانکی


  Registration Fee : TL

  Accommodation Fee : TL

  External Participation Fee : TL

  Transfer Fee : TL

  Total Fee :  TL


  Installment         TL Please charge my credit card.

  * Installment is available just for Turkish Akbank credit cards. Installment is 3% of the difference.
  * Please select Payment In Advance With Credit Card for your other cards.

Amount of money above has been paid into the bank account which is below the date
Burkon Tourism ve Congress Organization Ltd.Şti.
Ziraat Bank Fevzi Cakmak Branch of, Bursa
TURKISH LIRA ACCOUNT
TL Branch Code :  947
TL Account No : 637641095001 
TL IBAN No : TR 30 0001 0009 4763 7641 0950 01
RECEIVER : Burkon Tourism & Congress Organization Company
EURO ACCOUNT
EURO Branch Code :  947
EURO Account No : 637641095002
EURO IBAN No : TR 03 0001 0009 4763 7641 0950 02
SWIFT Code: TCZBTR2A
Security Code
    Change Image 
  Please write what you see in the picture :


          

Burkon Turizm ve Kongre 2017 ©